16.10.2015.

Jesenja

Buljio sam tako isprazno u odraz ulične rasvjete, koji se u tom času slivao niz staklo mojih naočala, u posljednjoj kapljici jedne oktobarske kiše, tragajući za odgovorom u tako plitkom bezdanu vode. Strašno je kako čitav jedan svijet stane u tako malehnu kap i kako neprevodive dubine kliznu tananim slojem stakla pred našim očima.
Nepomičan, pod svodovima krošanja, pogledah posljednji put u taj zavodljivi ples smeđeg kaputa, koji je titrao na vitkoj, udaljenoj figuri pod udarima umornih i užurbanih koraka, izmiješanih sa hladnim sjevercem. Znao sam da je to posljednji ples. Ne pitajte kako, jednostavno sam znao da jeste. Cijela ta priča o maloj ljubavi u svijetu velike sujete bila je tako prozirna i čudljivo nedokučiva već na samu pomisao o njenom bivanju na javi.

Sanjiva sam ja budala, znam, ali ponekad zamišljam da nešto što je tako opipljivo, kao njen struk na kome su se još maločas baškarili moji prsti, ne može nikada da iščezne.
Kakva teška prevara...
Kakav mimohod sa snovima, što se poigravaju mojim osjećanjima poput pera na žućkastom papiru, sa slovima koja nikada nisu postala pismo poslano njoj.
Imam tu neku, neobjašnjivu potrebu da svoj život zapišem u kratkim novelama, baš kao što je ova, ali koliko god se potrudio nisam nikada uspio da na papir utisnem nju.
Čak ni ime, ni prvo slovo. Ništa.

Nju koja je bolja polovina mog života. Nju u čijim se bistrim zdencima zjenica ogleda svaka putešestvija jednog putnika-ljubavnika koji se skrio u meni. Nju, tako moju, a tako tuđu. Nju čiji je šal sada udaljen više nego li daleke obale malih otoka na rubovima Azije.
Nju koja, odlazeći sada, odnosi velike fragmente mog života, nesvjesna tereta natovarenog na njena krhka plćena, nesvjesna beznadežnosti odlaska tog malog ratnika, mehkog srca, na bojišnicu života i nepoznate ljubavi koja je tamo očekuje.

Ili sam to samo ja nesvjestan naši odlazaka u praznu noć, vedru i čistu poslije jake jesenje kiše koja sapire cijele avenije jedne duše?